سیستم های اعلان حریق در ساختمانهای مسکونی و برج ها بصورت اجباری نیاز میباشد. با گذراندن دوره آموزش نصب اعلان حریق با سیم کشی و نقشه سیستم دستگاهها، نصب دتکتورهای دود و نصب دتکتور حرارتی آشنا میشوید. پیاده سازی پنل اعلام حریق نیازمند تجربه است و طراحی نقشه مسیر سیم کشی در ساختمان از ملزومات است.

آموزش نصب سیستم های اعلام حریق شامل نصب دتکتور دود، نصب آژیر حریق، نصب تابلو سیستم اعلام حریق و راهکارهای اعلان حریق میباشد.

آموزش نصب سیستم اعلان حریق

آموزش شاخت دتکتورهای حرارتی، دتکتور مولتی و دتکتور گاز نیز که هر یک کارایی خاصی در نصب سیستم اعلام حریق دارند مهم است. در آموزش نصب سیستم اطفاع حریق نیز شستی های اعلام حریق، پانل کنترل و منبع تغذیه پنل نیز تدریس میشود.
همچنین آموزش کار با سیستم های صوتی اعلام خطر، سیستم های تلفن اضطراری، ماژول های رابط و برنامه ریزی دستی دستگاه اعلام حریق از جمله موراد تدریس میباشد.

آموزش نصب اعلان حریق
دوره آموزش نصب اعلان حریق
آموزش نصب سیستم اعلام حریق

نسخه مناسب چاپ