آموزش تعمیرات بنر و فلکسی که زیر مجموعه دوره های آموزش تعمیرات دستگاههای چاپ میباشد در کامتک زیر نظر تعمیرکار تدریس میشود. این دوره بصورت اختصاصی برگزار شده و روی دستگاه برای کارآموزان مثال زده میشود. اشکالات مکانیک، جوهر، برد و پخش نامنظم رنگ از مورادی است که در آموزش تعمیر فلکس و بنر بررسی میشود.

آموزش تعمیر دستگاه بنر و فلکس زیر نظر کارشناس مجرب کامتک با مثال روی دستگاه بنر تدریس میشود.

آموزش تعمیرات دستگاه بنر

آموزش تعمیر دستگاه فلکسی
آموزش تعمیرات دستگاه چاپ بنر
آموزش تعمیرات دستگاه چاپ

نسخه مناسب چاپ