عملکرد بردهای تجهیزات شبکه شبیه بیکدیگر است. بنابراین در آموزش تعمیرات تجهیزات شبکه کافیست که دوره تعمیر هاب و سوئیچ را بگذرانید. مدار هاب، مودم و انواع سوئیچ تقریبا یکسان میباشد. شناخت قطعات روی برد سوئیچ،‌ آنالیز مدار، ارتباط با سیستم های دیگر در شبکه از سرفصلهای مهم در آموزش تعمیر هاب و سوئیچ میباشد.

آموزش تعمیر هاب و آموزش تعمیر سوئیچ شامل عیب یابی برد و برطرف کردن عیب در تجهیزات شبکه میباشد.

آموزش تعمیرات هاب سوئیچ

سرفصلهای دوره آموزش تعمیر تجهیزات شبکه:

  • شناخت قطعات تشکیل دهنده بردهای هاب و سوئیچ
  • آموزش شناخت ابزارهای تعمیرات برای برداشتن، تست و قرار دادن روی برد
  • مسیریابی و عیب یابی بردهای تجهیزات شبکه
  • ارتباط قطعات روی مدار و شناخت بلوک دیاگرام هاب
  • روش شروع تعمیرات هاب
  • برطرف کردن اشکالات متداول که برای این دستگاهها بوجود میآید
تعمیر هاب سوئیچ
هاب
تعمیر سوئیچ

عیب یابی و تعمیر هاب و سوئیچ که کارایی زیادی در لوازم شبکه دارد بسیار ساده و جزء مواردی است که باید تعمیرکاران و مراکز خدمات کامپیوتری اطلاعات درباره آن داشته باشند. 

نسخه مناسب چاپ