آموزش شارژ کارتریج برای فروشندگان دستگاههای چاپگر و کسانیکه میخواهند وارد تعمیرات پرینتر شوند بسیار مفید است. دوره آموزش تعمیر کارتریج و آموزش پرکردن کارتریج در این مرکز بصورت تخصصی زیر نظر تعمیرکار پرینتر تدریس میشود. آموزش شارژ کارتریج لیزری و آموزش شارژ جوهر افشان کاملا کاربردی و عملی در کارگاههای تعمیرات ماشینهای اداری برگزار میشود.

آموزش شارژ کارتریج شامل اموزش پرکردن کارتریج جوهرافشان، تانکی کردن کارتریج، آموزش شارژ کارتریج لیزری (رنگی و مشکی) و آموزش تعمیر کارتریج میباشد.

آموزش شارژ کارتریج

ده ها مدل کارتریج لیزری و لیزری رنگی در کارگاه آموزش تعمیرات کارتریج کامتک برای تمرین موجود میباشد. البته ساختار کارتریج های لیزری مشابه به یکدیگر اس. توصیه میشود قبل از دوره آموزش شارژ کارتریج، کارآموزان کلاس آموزش تعمیر پرینتر را بگذرانند تا با اشکالات چاپ در یک دستگاه چاپگر آشنا شوند. آموزش پرکردن کارتریج و اموزش تعمیر چاپگر مرتبط به یکدیگر بهترین بازدهی را برای یک تعمیرکار پرینتر دارد.

سرفصلهای مهم آموزش شارژ کارتریج پرینتر:

 • بررسی کارتریج های جوهر افشان مانند کارتریج پرینتر اچ پی، اپسون و کنون با ذکر تفاوت های بین آنها
 • شناخت غلظت های کارتریج جوهر افشان و کیفیت هر یک در برندهای پرینتر مختلف
 • آموزش عیب یابی کارتریج، کمرنگ زدن پرینتر و برطرف کردن اشکالات کارتریج جوهر افشان
 • بررسی کارتریج های پرینترهای لیزری کنون و اچ پی
 • آموزش قطعات تشکیل دهنده کارتریج
 • آموزش عیب یابی کارتریج و برطرف کردن عیب
 • نحوه باز کردن و بستن صحیح کارتریج و مخصوصا کارتریج های پلمپ
 • روش صحیح و اصول پر کردن مخزن
 • بررسی چیپ ست های موجود در کارتریج های پرینتر لیزری مشکی و لیزری رنگی
 • اشکالات مرتبط به مخزن ضایعات
 • اموزش پر کردن تونر لیزری و پرکردن تونر چاپگر لیزری رنگی
آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان
آموزش تعمیر کارتریج
آموزش شارژکارتریج لیزری

در پایان این دوره کارآموز با آموزش شارژ کارتریج اچ پی، آموزش شارژ کارتریج اپسون، آموزش شارژ کارتریج کنان، آموزش پرکردن تونر پرینتر ها، آموزش تعمیر کارتریج، آموزش شارژ کارتریج برادر، آموزش پروگرام چیپ کارتریج، اشکالات مرتبط به کارتریج، آموزش تانکی کردن کارتریج جوهرافشان، عیوب مرتبط به کارتریج و هد در پرینترهای کنان، آموزش خالی کردن مخزن ضایعات و بررسی اشکالات چاپ بی کیفیت آشنا میشود.

نسخه مناسب چاپ