آموزش تعمیر لباسشویی شامل دو قسمت آموزش تعمیر برد لباسشویی و آموزش تعمیر مکانیک لباسشویی میباشد. هر دو بخش زیر نظر کاشناس و تعمیرکار لوازم خانگی آموزش داده میشود. برنامه ریزی برد لباسشویی، تعویض آی سی های لباسشویی، ارتباط قطعات روی برد با مکانیک لباسشویی، اشکالات موتور و بخش ترموستات و هیتر از سرفصلهای اصلی در آموزش تعمیرات لباسشویی میباشد.

آموزش تعمیر برد ماشین لباسشویی و آموزش تعمیرات مکانیک لباس شویی بخشهای مرتبط بهم در دوره آموزش تعمیرات لباسشویی میباشد.

آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی

برای اینکه بتوانید تعمیرگاه لوازم خانگی خود را مجهز کنید لازم است که هم اشکالات برد را بدانیم و هم اشکالاتی که مرتبط به مکانیک ماشین لباسشویی است. در کامتک توسط تعمیرکار حرفه ای این بخش کارآموزان با کار عملی و تکنیک های جدید میتوانند براحتی از عهده تعمیر لباسشویی برآیند.

آموزش تعمیر ماشین لباسشویی آموزش تعمیر لباسشویی دوره آموزش تعمیر ماشین لباسشوئی

اموزش تعمیرات ماشین لباسشویی شامل سرفصلهای زیر میباشد:

 • آموزش قطعه شناسی الکترونیک مرتبط با برد لباسشویی
 • آشنایی با ابزار و تجهیزات کارگاه تعمیرات لباسشویی
 • نحوه تست و تعویض قطعات الکترونیکی
 • آشنایی با انواع ماشینهای لباسشوئی
 • آشنایی با نحوه عملکرد ماشین لباسشویی 
 • آشنایی با اجزای تشکیل دهنده لباسشویی
 • آشنایی با پنل ها و بردهای فرمان
 • شناخت کامل آی سی های برد فرمان
 • آشنایی با مدارات تغذیه ماشینهای لباسشوئی و ظرفشوئی
 • آشنایی با عیوب و کدهای خطا
 • نحوه برطرف کردن عیوب مرتبط با کدهای خطا
 • آموزش نقشه خوانی مدارات الکترونیکی
 • تکنیکهای عیب یابی مدارات الکترونیکی بدون نیاز به نقشه
 • روشهای نوین عیب یابی مدارات الکترونیکی
 • آشنایی با برنامه ریزی و پروگرام کردن بردهای فرمان
 • روشهای عیب یابی توسط ولتاژگیری
 • برطرف کردن عیوب دستگاههای خاموش
 • دستگاه روشن می شود ولی وارد برنامه نمی شود
 • دستگاه فقط یک برنامه را اجرا می کند
 • تکنیکهای عیب یابی انواع ماشینهای لباسشوئی و ظرفشوئی
نسخه مناسب چاپ