آموزش تعمیر جارو برقی بصورت عملی طی جلسات کاربردی برای کارآموزان تشریح میشود. دوره آموزش تعمیرات جارو شارژی نیز بهمراه این کلاس تدری میشود. بررسی برد اصلی جاروبرقی که دستور به موتور آن میدهد از سرفصلهای مهم کلاس بشمار میرود.

آموزش تعمیرات جاروبرقی دارای سه قسمت تعمیرات موتور جارو، تعمیر بورد جارو برقی و شناخت بخشهای مکانیکی دستگاه است.

آموزش تعمیرات جاروبرقی

تعمیرکاران لوازم خانگی و فروشندگان لوازم برقی میتوانند با یادگیری تعمیرات جاروبرقی و جاروشارژی کسب درامد بیشتری داشته باشند. بدست آوردن دانش بیشتر در زمینه تعمیرات جارو برقی مستلزم تجربه است که در کامتک تعمیرکار جاروبرقی بشما اموزش میدهد.

آموزش تعمیر جاروبرقی
آمورزش تعمیرات جاروشارژی
دوره آموزش تعمیرات جاروبرقی

نسخه مناسب چاپ