دوره آموزش نصب درب های برقی شامل اموزش نصب کرکره برقی و آموزش نصب جک برقی در کامتک زیر نظر نصاب حرفه ای درب و جک تدریس میشود. آموزش تعمیرات جک اتومات و تعمیرات موتور کرکره برقی نیز توضیح داده میشود. در کلاس اموزش نصب جک هیدرولیکی و اموزش نصب کرکره برقی برای تمرین کلیه تجهیزات مهیا میباشد.

آموزش نصب درب اتوماتیک شامل اموزش نصب جک برقی و نصب کرکره موتور دار است که بطور عملی نصاب آموزش میدهد.

آموزش نصب درب اتومات

سرفصلهای دوره آموزش نصب درب اتوماتیک:

  • شناخت مدلهای کرکره برقی قدیمی و جدید
  • آموزش اطلاعات درباره موتور کرکره برقی با توجه به وزن تیغه ها و شرایط محیطی
  • آموزش اشکالات نصب و مواردی که باعث ایراد میشود
  • آموزش شناخت جک هیدرولیکی و مدلهای تک بازو و دو لنگه
  • آموزش قدرت هر جک و عملکرد بازو جهت کشش درب نسبت به وزن و شرایط محیط
آموزش نصب درب
آموزش نصب درب کرکره ای
آموزش نصب جک درب

نسخه مناسب چاپ