آموزش تعمیر باند زیرشاخه دوره آموزش تعمیرات لوازم صوتی و تصویری میباشد. افرادی که میخواهند در زمینه لوازم صوتی و تصویری بیشترین توانمندی را داشته باشند لازم است که آموزش تعمیر اسپیکر را نیز بگذرانند. تعمیر باند های حرفه ای شامل لوازم خاص و قلقهایی است که تعمیرکار تماما در کمتر از یک هفته بشما آموزش عملی و کاربردی میدهد.

آموزش تعمیرات اسپیکر شامل تعمیر باندهای خانگی، اموزش تعمیر باند ماشین، آموزش تعمیر بلندگوهای بزرگ و عیب یابی خش خش صدا میباشد.

آموزش تعمیرات اسپیکر

دوره آموزش تعمیر باند بیشتر شامل کار عملی روی تعمیر باند خودرو و عیب یابی باند خانگی و باندهای هیاتی میباشد. در شروع آموزش لایه های تشکیل دهنده باند و مواد بکار رفته در باندهای مختلف تشریح میشود و سپس سراغ عیب یابی و نحوه تعمیر باند میپردازیم. آموزش تعمیر اسپیکر در کمتر از سه جلسه توسط تعمیرکار تدریس میشود.

آموزش تعمیر اسپیکر و آمپلی فایر
آموزش تعمیرات باند
آموزش تعمیرات ساب ووفر

نسخه مناسب چاپ