دوره تعمیر مودم عیب یابی و مسیر یابی قطعات تشکیل دهنده بورد را شامل میشود. عیب یابی صحیح مودم و قلقهای تعمیرات آن از جمله سرفصلهای مهم اموزش تعمیر مودم است. آموزش الکترونیک که قطعه شناسی و شناخت ابزارهای تعمیرات است پیش نیاز این دوره را تشکیل میدهد.

آموزش تعمیرات مودم شامل تعمیر بردهای مودم اکسترنال مانند مودمهای خانگی و مودم ایرانسل،‌ مبین نت میباشد.

آموزش تعمیر مودم

سرفصلهای دوره آموزش تعمیرات مودم:

  • آموزش شناخت قطعات روی برد مودم
  • ارتباط قطعات روی برد شامل نقشه خوانی مودم و مسیریابی
  • آشنایی با آنتن ها و فرکانسهای انواع مودم
  • عیب یابی برد مودم و برطرف کردن عیب
  • تعمیر مودم adsl
    تعمیر modem
    مودم adsl

کارآموز در پایان دوره آموزش تعمیرات مودم اشکالاتی از این قبیل را میتواند رفع کند. تعمیر مودم که هنگ میکند. تعمیر مودم که آنتن نمیدهد. مودم روشن نمیشود. مودم send و recive ندارد. سرعت تبادل دیتای مودم ضعیف است.

نسخه مناسب چاپ