در دوره آموزش تعمیرات صندوق فروشگاهی بیشترین مبحث مرتبط به آموزش تعمیر مادربرد، پاور و مانیتور دستگاه میباشد. در اصل اموزش تعمیر صندوق فروشگاه شامل خرابی اجزای الکترونیکی است تا اجزای مکانیکی آن. البته اجزای مکانیکی صندوق فروشگاهی بطور مفصل شرح داده خواهد شد.

آموزش تعمیر صندوق فروشگاهی زیر نظر تعمیرکار حرفه ای شامل عیب یابی برد اصلی،‌ بخش تغذیه و صفحه نمایش تدریس میشود.

آموزش تعمیر صندوق فروشگاهی

آموزش تعمیر صندوق فروشگاه
آموزش تعمیر صندوق فروشگاه
آموزش تعمیرات صندوق فروشگاه

نسخه مناسب چاپ