امروزه لازم است تعمیرکار ماشینهای اداری بتواند برد پرینتر، برد فتوکپی و برد ریسوگراف را نیز تعمیر کند. آموزش تعمیر برد کپی و آموزش تعمیر برد چاپگر و آموزش تعمیر برد ریسوگرف از موارد مهم در آموزش تعمیر برد ماشینهای اداری است. پیشرفت تکنولوژی در ماشینهای اداری باعث شده غیر از اشکالات سخت افزاری که برای اینگونه دستگاهها بوجود میآید اشکالات مدار در اثر نوسانات برق و رطوبت و کارکرد زیاد بوجود آید.

آموزش تعمیر برد کپی، آموزش تعمیرات برد چاپگر و آموزش تعمیر برد ریسوگراف در آموزش تعمیر برد ماشینهای اداری تدریس میشود.

برخی از سرفصلهای دوره آموزش تعمیر برد ماشینهای اداری:

 • آموزش الکترونیک مرتبط به مدار و بردهای ماشین های اداری
 • آشنایی اولیه با چاپگرها و نحوه عملکرد کلی آنها
 • بررسی بردهای پرینتر و شناخت قطعات روی مدار پرینتر
 • شناخت قطعات الکترونیک روی بردهای فتوکپی
 • کارایی آی سی ها و چیپ ست ها در بررسی مدار چاپگرها
 • ارتباط بخش تغذیه با دستور به خروجی چاپ
 • آنالیز مدار بصورت تخصصی در آموزش تعمیر برد کپی
 • آنالیز مدار و بررسی برد در آموزش تعمیر برد پرینتر
 • رسم بلوک دیاگرام برد چاپگرها
 • تشریح مدار و ارتباط قطعات SMD با بخش مکانیک پرینتر و فتوکپی
 • عیب یابی چیپ ها و تاثیر آنها روی برد
 • پروگرام کردن آی سی های قابل برنامه ریزی روی دستگاه فتوکپی
 • بررسی بایوس پرینتر و برنامه ریزی مجدد آی سی بایوس چاپگر
 • آموزش برطرف کردن عیوب مختلف روی بردهای ماشینهای اداری

قابل توجه است که برای اینکه بتوانیم در تعمیر برد ماشینهای اداری ازقبیل پرینتر و کپی و فکس موفق باشیم لازم است مکانیک این دستگاهها را بدانیم. توصیه میشود کارآموزان علاقمند به رشته تعمیر برد فتوکپی و پرینتر قبلا مکانیک دستگاه را گذرانده باشند. همچنین امکان برگزاری همزمان دوره آموزش تعمیر فتوکپی و آموزش تعمیر پرینتر با برد این دستگاهها برای عزیزان شهرستانی برقرار میباشد. 

نسخه مناسب چاپ