آموزش نصب دزدگیر خودرو

تاریخ انتشار:

آموزش نصب ضبط خودرو شامل شناخت سیم کشی خودرو و رنگ ها و سوکت های میباشد. برای اینکه نصب بطور صحیح انجام شود بهترین ابزار را تهیه کنید و روش نصب را به ترتیب جلو ببرید. در اینجا بصورت تئوری آموزش نصب پخش خودرو را آورده ایم.